Chuẩn mực đạo đức kinh doanh

Chuẩn mực đạo đức kinh doanh

Chuẩn mực đạo đức kinh doanh

Chuẩn mực đạo đức kinh doanh

Chuẩn mực đạo đức kinh doanh
Chuẩn mực đạo đức kinh doanh

Chuẩn mực đạo đức kinh doanh

Ngày đăng - 03/10/2018 15:37

 

NGUYÊN TẮC VÀ CÁC CHUẨN MỤC VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH ( PDF File)

Các tin khác

Thư ngỏ
Thư ngỏ
Tico là doanh nghiệp sản xuất chất hoạt động bề mặt lớn nhất Việt nam, cung cấp nguyên liệu cho các nhà sản xuất trong nước và trong...
Ngày đăng - 13/11/2017 14:49
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
Trở thành Doanh nghiệp cung cấp chất hoạt động bề mặt LAS, SLES, SLS… hàng đầu tại Việt nam với sản lượng cao nhất, chất lượng ổn...
Ngày đăng - 12/10/2017 13:16
Lịch sử Công ty
Lịch sử Công ty
Tiền thân là Thiên Long Công ty do người chủ có quốc tịch Đài Loan thành lập năm 1972, sản xuất Bột giặt, LAS. Hiện nay Công ty cổ phần...
Ngày đăng - 12/10/2017 13:15